Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

rodzinne.waw.pl


WARSZAWA WEATHER

Najnowszy wzór deklaracji VAT-26
Biznes i finanse

Spółki prowadzące działalność gospodarczą winny przestrzegać wielu zasad obowiązujących w polskim prawie. Wymogi takie zaliczyć można do prawa podatkowego oraz prawa spółek. Jednym z takich uregulowań jest powinność zgłaszania państwu oświadczeń dotyczących stosowania pojazdów wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. Od 01 października 2021 r. uległ zmianie załącznik określający wzór formularza VAT-26, który powinien mieć zastosowanie do wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę po dniu 01 października 2021. Więcej przeczytasz: na: prawo spółek handlowych


Nowe podmioty są zobowiązane do zgłaszania informacji w CRBR
Prawo i podatki

Do 31 października 2021 roku lista podmiotów zobowiązanych do wysłania wniosku do CRBR obejmowała głównie spółki, w tym spółkę z o.o., s.a. czy spółkę jawną. Po dacie wskazanej powyżej zakres podmiotów, na które został nałożony ten obowiązek rozszerzył się min. o spółki partnerskie, spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia. Wysokości oraz zasady nakładania kar administracyjnych nie uległy zmianie. Pomiędzy takimi karami administracyjnymi najbardziej dotkliwą może być kara pieniężna, ...Najnowszy wzór deklaracji VAT-26
Biznes i finanse

Spółki prowadzące działalność gospodarczą winny przestrzegać wielu zasad obowiązujących w polskim prawie. Wymogi takie zaliczyć można do prawa podatkowego oraz prawa spółek. Jednym z takich uregulowań jest powinność zgłaszania państwu oświadczeń dotyczących stosowania pojazdów wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. Od 01 października 2021 r. uległ zmianie załącznik określający wzór for...Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaniepokojone wzrostem kosztów ich funkcjonowania
Aktualności i media

Polski Rząd zapowiada wzrost cen energii elektrycznej prawie o 40%. Tak duża podwyżka będzie miała wpływ na zwiększenie cen produkcji różnych dóbr. Odbije się to również na działalność spółek z ograniczoną odpowiedzialnością także spółek akcyjnych a prawo energetyczne nie będzie miało nic z tym wspólnego.

Wzrost kosztów energii elektrycznej wpłynie na wzrost cen dla oby...
KategorieFOOTER