Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

rodzinne.waw.pl


WARSZAWA WEATHER
CRBR spółki z o.o. mają obowiązek aktualizacji danych

CRBR spółki z o.o. mają obowiązek aktualizacji danych

Prawo i podatki


Firmy obowiązane do wpisu do CRBR powinny także do aktualizacji swoich danych w takim rejestrze. Brak aktualizacji może uruchomić procedurę nałożenia kary pieniężnej na ten podmiot.

Które podmioty są zobowiązane do wpisu do CRBR ?

Rząd zobowiązał następujące podmioty do dokonywania wpisów w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych :
 • spółki jawne
 • spółki komandytowe
 • spółki komandytowo-akcyjne
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  proste spółki akcyjne
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

  Niedopełnienie obowiązku wpisu informacji w tym rejestrze może spowodować nałożenie na ten podmiot wysokiej kary pieniężnej.
  O obowiązku aktualizacji takich danych przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne przeczytasz na portalu prawospolekhandlowych.pl
 • place

  Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

  Nowe podmioty są zobowiązane do zgłaszania informacji w CRBR
  Prawo i podatki

  Do 31 października 2021 roku lista podmiotów zobowiązanych do wysłania wniosku do CRBR obejmowała głównie spółki, w tym  FOOTER