Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

rodzinne.waw.pl


WARSZAWA WEATHER
Właściciele firm są zadowoleni ciekawymi szkoleniami prawniczymi online

Właściciele firm są zadowoleni ciekawymi szkoleniami prawniczymi online

Biznes i finanse


Czy zdarzyło Ci się mieć poczucie, że zostajesz w tyle, że nie podążasz w tym kierunku, który wybrałeś a może nie masz właściwych zdolności w tym zakresie? Czy tygodnie przelatują Ci godzina za godziną, miesiąc za miesiącem i odczuwasz stracony czas? Może należy to zmienić !

Prawne Szkolenia dla firm

Szkolenia prawne online dla firm to wykłady dedykowane nie tylko dla właścicieli firm, zarządów spółek akcyjnych czy kadry kierowniczej. Szkolenia prawne online to także dobre szkolenia dla sprzedawców oraz pracowników niższego szczebla, pozwalające na rozwój osobisty tego właściciela firmy, czy kadry zarządzającej. Czego dotyczą szkolenia prawne? Szkolenia prawne dla firm dotyczą całego spektrum obejmującego działalność firmy. Przykładowo do takiego zakresu możemy zaliczyć:
 • konstruowanie umów handlowych w relacjach B2B i B2C
 • Instytucję rękojmi w prawie polskim
 • Zabezpieczanie umów handlowych
 • RODO dla firm
 • Obowiązki MAR dla spółek notowanych na giełdzie
 • Konstruowanie umów cywilnoprawnych w relacjach B2B i B2C

  Dzięki szkoleniom z zakresu sztuki konstruowania umów cywilnoprawnych B2B i B2C zarówno kadra zarządzająca jak i pracownicy nabędą umiejętność jak należy przygotowywać tego rodzaju umowy handlowe, co należy uznać za względne i bezwzględne warunki tego rodzaju umów, jakie powinny być sankcje za nienależyte wykonanie określonych obowiązków w umowach, w jaki sposób zabezpieczyć odpowiednio umowę o współpracy b2b i b2c, oraz które zapisy i klauzule powinny pojawić się w tego rodzaju umowie aby ułatwione było dochodzenie roszczeń pomiędzy stronami. Po zdobyciu wiedzy na tego rodzaju szkoleniu, każda osoba analizująca umowę handlową będzie posiadała wiedzę na jakie zapisy umowy powinna zwracać uwagę i które zagrożenia będą mogły za sobą nieść poszczególne jej punkty.

  Rękojmia dla przedsiębiorców

  Szkolenie prawne dotyczące rękojmi w prawie polskim jest ciekawym szkoleniem i ma za swoją funkcję zgłębienie wiedzy o tej instytucji wśród pracowników, pracodawców, i menadżerów. W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzą się czym jest rękojmia, w jakich sytuacjach ma zastosowanie, czy istnieje możliwość ją wyłączyć w kontraktach oraz które warunki należy spełnić aby zwolnić się z odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
  place

  Przeczytaj również w kategorii: biznes-i-finanse

  Szkolenia prawne prowadzone przez prawników
  Biznes i finanse

  Szkolenia prawne dla firm

  Posiadanie własnej firmy wiąże się z wieloma obowiązkami i wyzwaniami. W nieustannie zmieniających się waru...