Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

rodzinne.waw.pl


WARSZAWA WEATHER

Właściciele firm są zadowoleni ciekawymi szkoleniami prawniczymi online
Biznes i finanse

Czy zdarzyło Ci się mieć poczucie, że zostajesz w tyle, że nie podążasz w tym kierunku, który wybrałeś a może nie masz właściwych zdolności w tym zakresie? Czy tygodnie przelatują Ci godzina za godziną, miesiąc za miesiącem i odczuwasz stracony czas? Może należy to zmienić !

Prawne Szkolenia dla firm

Szkolenia prawne online dla firm to wykłady dedykowane nie tylko dla właścicieli firm, zarządów spółek akcyjnych czy kadry kierowniczej. Szkolenia prawne online to także dobre szkolenia dla sprzedawców oraz pracowników niższego szczebla, pozwalające na rozwój osobisty tego właściciela firmy, czy kadry zarządzającej. Czego dotyczą szkolenia prawne? Szkolenia prawne dla firm dotyczą całego spektrum obejmującego działalność firmy. Przykładowo do takiego zakresu możemy zaliczyć:
 • konstruowanie umów handlowych w relacjach B2B i B2C
 • Instytucję rękojmi w prawie polskim
 • Zabezpieczanie umów handlowych
 • RODO dla firm
 • Obowiązki MAR dla spółek notowanych na giełdzie
 • Konstruowanie umów cywilnoprawnych w relacjach B2B i B2C

  Dzięki szkoleniom z zakresu sztuki konstruowania umów cywilnoprawnych B2B i B2C zarówno kadra zarządzająca jak i pracownicy nabędą umiejętność jak należy przygotowywać tego rodzaju umowy handlowe, co należy uznać za względne i bezwzględne warunki tego rodzaju umów, jakie powinny być sankcje za nienależyte wykonanie określonych obowiązków w umowach, w jaki sposób zabezpieczyć odpowiednio umowę o współpracy b2b i b2c, oraz które zapisy i klauzule powinny pojawić się w tego rodzaju umowie aby ułatwione było dochodzenie roszczeń pomiędzy stronami. Po zdobyciu wiedzy na tego rodzaju szkoleniu, każda osoba analizująca umowę handlową będzie posiadała wiedzę na jakie zapisy umowy powinna zwracać uwagę i które zagrożenia będą mogły za sobą nieść poszczególne jej punkty.

  Rękojmia dla przedsiębiorców

  Szkolenie prawne dotyczące rękojmi w prawie polskim jest ciekawym szkoleniem i ma za swoją funkcję zgłębienie wiedzy o tej instytucji wśród pracowników, pracodawców, i menadżerów. W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzą się czym jest rękojmia, w jakich sytuacjach ma zastosowanie, czy istnieje możliwość ją wyłączyć w kontraktach oraz które warunki należy spełnić aby zwolnić się z odpowiedzialności z tytułu rękojmi.


  Jak dużo kosztuje postępowanie rozwodowe bez orzeczenia winy ?
  Prawo i podatki

  Problemy rodzinne bywają przeważnie nie miłe. Masa ludzi nie może poradzić sobie z nimi. W takiej sytuacji należy zgłosić sprawę do prawnika. Prawnik pomoże wam w takiej niejednoznacznej sytuacji.

  Rozwód Olsztyn

  Podstawową sprawą jest aby ten prawnik specjalizował się w prawie rodzinnym . Ten kierunek prawa wymaga dogłębnej praktyki w tym zakresie. Nadto dochodzi do tego aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Natomiast wieloletnia pr...  Nowe podmioty są zobowiązane do zgłaszania informacji w CRBR
  Prawo i podatki

  Do 31 października 2021 roku lista podmiotów zobowiązanych do wysłania wniosku do CRBR obejmowała głównie spółki, w tym spółkę z o.o., s.a. czy spółkę jawną. Po dacie wskazanej powyżej zakres podmiotów, na które został nałożony ten obowiązek rozszerzył się min. o spółki partnerskie, spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia. Wysokości oraz zasady nakładania kar administracyjnych nie uległy zmianie. Pomiędzy takimi karami administracyjnymi najbardziej dotkliwą może być kara pieniężna, ...  CRBR spółki z o.o. mają obowiązek aktualizacji danych
  Prawo i podatki

  Firmy obowiązane do wpisu do CRBR powinny także do aktualizacji swoich danych w takim rejestrze. Brak aktualizacji może uruchomić procedurę nałożenia kary pieniężnej na ten podmiot.

  Które podmioty są zobowiązane do wpisu do CRBR ?

  Rząd zobowiązał następujące podmioty do dokonywania wpisów w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych :
 • spółki jawne
 • spółki komandytowe
 • spółki komandytowo-akcyjne
 • spółki z ograniczoną odpowiedz...
 • Kategorie  FOOTER